Avardumise Keskus
eurotas-logo


RAHVUSVAHELISE SHAMAANIFESTIVALI

"SHAMAANIPÄEVAD 2022"
21 - 24 juulil

TOIMUMISKOHT

Arhailiste Traditsioonide Keskus
"TERVIKLIK MAAILM"
 
 

Alates 2000 aastast on Arhailiste Traditsioonide Keskus "Terviklik Maailm" korraldanud ja läbi viinud palju erinevaid seminare ja laagreid. Nende eesmärgiks on võimaldada sise - ja välismaailma avaramalt ja sügavamalt taibata, oma meeli ja tajusid märgata ning neid juhtima õppida.
Kõiki seminare ja laagreid on läbi viidud Eestimaa erinevates paikades.

Koolituste ja laagrite teemade ning praktikate käsitlus põhineb shamanistlikul - holistlikul maailmanägemisel. Sellise käsitluse olulisteks aspektideks on muutunud teadvuseseisundite kogemuslik tundma ja juhtima õppimine. Samuti rituaalide tänapäevastatud kogemuslik lahtimõtestamine  ning iidsete vaimsete tehnoloogiate, kui õppe - ja eneseavardamise töö abivahendite, rakendamine.

 Erinevates kohtades laagreid läbi viies tuli alati  vaimsed tehnoloogiad kiviringide, kivispiraalide, labürintide, koobaste näol välja ehitada ja pärast jälle laiali lammutada. See oli äärmiselt aja - ja töömahukas protsess.

Siit tuligi mõte ja praktiline vajadus koondada laagrite ja seminaride läbiviimine ühte kohta, et  muutunud teadvuseseisundite tundmaõppimist võimaldavad vaimsed tehnoloogiad  oleksid huvitatutele pidevalt statsionaarselt leitavad.

Kohaks sobis ideaalselt laagrite läbiviija Tõnu Talimaa kodukoht, kus oli megaliitehitiste jaoks piisavalt kivimaterjali, laagrite ja koolituste läbiviimiseks sobivad looduslikud tingimused ning pidevalt kohalolev inimene, kes teab ja tunneb seal olevaid vaimseid tehnoloogiaid teoreetiliselt ja praktiliselt.
2007 aasta sügisel alustasime MTÜ Terviklik Maailm inimestega talgukorras keskuse avaruse ettevalmistamist ning 2008 aasta kevadel said esimesed Eluratta kivid paika pandud.
   2008 aastal sai kasutusvalmis laagriruum suure tipiiga, telkimisruumi ja praktikate platsiga. Samuti ehitasime välja higitelgiavaruse, koobaste avaruse ning rajasime ürdiaia. Suvel toimusid erinevatel teemadel ka esimesed 3 - 7 päevased shamaanilaagrid.
2009 aastal ehitasime juurde Põhjala spiraalid ning laagrite läbiviimisel olulised vee ja olmesüsteemid.
2010 aastal uuendasime suure tipii, alustasime labürintide ruumi ehitust.

2010 aasta kevadel astusime Rahvusvahelise Transpersonaalse Assotsiatsiooni "WHOLEWORLD"  liikmeks. Oleme seal üheks tugikeskuseks.  Transpersonaalne Assotsiatsioon "WHOLEWORLD" omakorda on Euroopa Transpersonaalse Assotsiatsiooni liige.

Keskus on rajatud avaruslikkuse printsiibil. See tähendab, et iga vaimne tehnoloogia asub temale omases avaruses ehk energeetilises ruumis. Selline energeetilise eraldatuse ja eripära jälgimine ning hoidmine on nende tehnoloogiatega töö seisukohast oluline.

2021 aasta sügiseks on välja ehitatud:

TELKIMISE JA PRAKTIKATE AVARUS
MAAGILISE RINGI AVARUS
HIGITELGI AVARUS
PÕHJALA SPIRAALIDE AVARUS
KOOBASTE AVARUS
LABÜRINTIDE AVARUS

Praegusel arenguetapil toimub keskuses koolitustegevus kevadest sügiseseni laager - seminaride või individuaaltöö vormis. Higitelgi rituaali ja koobaste praktikaid saab teha aastaringi. Kaheksandat aastat järjest korraldame Šamaanifestivale.
Samuti korraldame ja viime läbi 7 - 14 päevaseid tunnetuslikke rännakreise Eestimaa väepaikades.

 Arhailiste Traditsioonide Keskus kujuneb kohaks, kus viiakse läbi aastaringselt eneseavarduslikku õpet, uurimustööd ning ta on ka arhailiste traditsioonide muuseumiks.
Enesearenduslik õpe toimub kollektiivses või individuaalses vormis, koos elamisvõimaluste ja toitlustusega.
Samuti on võimalused lühemaks või pikemaks ajaks eralduda sotsiaalsest mürast rahuliku looduse rüppe.
Uurimustöö all pean silmas  arhailistes traditsioonides, vaimsetes tehnoloogiates peituvate võimaluste kogemuslikku avastamist ja uurimist ning avastatud võimaluste igapäevaelus rakenduste otsimist.Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Arhailiste traditsioonide keskus
Shamaanipäevade kava
Šamaanifestivali toidumenüü
Meeskond
Esinejad - juhendajad
Piletid ja majutus
Registreerimine
Kontakt
Asukoht


104

05 - 07 JUULIL
Shamaanifestival
"SHAMAANIPÄEVAD 2024"
Iseenda ja maailma avastamise
festival.  

VIDEOD JA AUDIOD

 

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikatest

Arhailiste traditsioonide keskusest 2011 aastal Tallinna Tv poolt tehtud materjal

Intervjuu Festivali ja šamanismi teemadel Monika Kuzmina ga "Heade uudiste portaalist" 30.06.2020


TRUMMIKODA 

SHAMAANIRESTORAN

WWW.TERVIKLIK.EE